Výzkum a vývoj nanovlákenných kompozitních nosičů bioaktivních látek

Abstract
Práce se zabývá enkapsulací bioaktivních látky v polymerním roztoku. Za pomoci AC electrosprayingu jsou vytvořeny kapsle s bioaktivních látkou uchované v nerozpouštědle. Celá suspenze je následně zvlákněna a výsledný produkt je nanovlákenná vrstva s bioaktivních látkou enkapsulovanou v kapslích dispergovaných ve vlákenné vrstvě.
The work deals with the encapsulation of bioactive substances in polymer solution. Capsules of bioactive substance preserved in a non-solvent are formed using AC electrospraying. The whole suspension is subsequently electrospinned and the final product is a nanofibrous layer with bioactive substance encapsulated in capsules dispersed within the fibrous layer.
Description
Subject(s)
electrospraying, střídavý proud, enkapsulace, nanovlákna, alternating current, electrospraying, encapsulation, nanofibers
Citation
ISSN
ISBN