Změny v ekonomickém postavení zemí skupiny BRICS v rámci světových regionů

dc.contributorVlček Jaroslav, Ing. : 66537
dc.contributor.advisorKocourek Aleš, Ing. Ph.D. : 54827
dc.contributor.authorRychnovský, Jaroslav
dc.contributor.otherLaboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210
dc.contributor.otherSojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D. Konzultant : 54869
dc.contributor.otherHospodka Jakub, Ing. Bc. Ph.D. Konzultant2 : 65225
dc.date.accessioned2019-02-28T09:58:41Z
dc.date.available2019-02-28T09:58:41Z
dc.date.committed2017-5-31
dc.date.defense2018-6-11
dc.date.submitted2015-10-30
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce zkoumá ekonomické postavení států uskupení BRICS, stejně jako životaschopnost uskupení samotného. Snaží se separovat státy uskupení do tzv. emerging countries, tedy vynořujících se ekonomik, jelikož tradiční rozdělení států na Rozvojové a Rozvinuté přestává stačit. Práce je rozdělena na dvě části, a sice teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části je zanalyzován vývoj uskupení BRICS. V poslední kapitole teoretické části je zachycena teorie determinantů rozvoje hospodářství, resp. celého národa. Čistě výkonnostní agregáty, ačkoliv stále hrají nejvýznamnější roli, nereflektují rozvoj státu jako celku, neboť přehlíží faktory sociální, ekologické apod. V praktické části jsou za pomocí nejvýznačnějších makroekonomických ukazatelů zachyceny změny v ekonomickém postavení státu BRICS v příznačném pořadí Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. Data jsou získaná z databáze Světové banky. Závěr práce shrnuje nejdůležitější zjištěné poznatky.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis examines the economic position of the BRICS countries, as well as the viability of the group itself. It is trying to separate the states of BRICS into so-called emerging economies since the traditional division of states into the Developing and Developed ones is no longer sufficient. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Within the theoretical part, the evolution of the BRICS group is analyzed. In the last chapter of the theoretical part, the theory of determinants of economic development is depicted. The pure performance aggregates, although still playing the most important role, do not reflect the development of the state as a whole because it overlooks social, environmental factors, etc. The practical part is meant to detect changes in the economic position of the BRICS countries withing the world regions and within the whole world aswell. The data are obtained from the World Bank database. The conclusion summarizes the most important findings.en
dc.description.mark
dc.format90
dc.format.extentIlustrace, Tabulky žádné, Grafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 201900133
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/151318
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonCRANE, Robert. Building bridges among the BRICs. New York: Palgrave Macmillan, 2015. ISBN 978-113-7375-384.
dc.relation.isbasedonKOBAYASHI-HILLARY, Mark. Building a future with BRICs: the next decade for offshoring. Berlin: Springer, 2008. ISBN 35-404-6453-0.
dc.relation.isbasedonKUNEŠOVÁ, Hana, et al. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 78-80-7400-502-2.
dc.relation.isbasedonSTUENKEL, Oliver. The BRICS and the Future of Global Order. Lanham: Lexington books, 2015. ISBN 978-0-7391-9321-1.
dc.relation.isbasedonO'NEILL, Jim. The Growth Map: Economic Opportunity in the BRICs and Beyond. London, UK: Pengiun Books, 2011. ISBN 978-1-59184-481-5.
dc.relation.isbasedonDatabáze článků ProQuest (http://knihovna.tul.cz).
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectBrazíliecs
dc.subjectBRICScs
dc.subjectČínacs
dc.subjectekonomický rozvojcs
dc.subjectemerging countrycs
dc.subjectIndiecs
dc.subjectJARcs
dc.subjectRuskocs
dc.subjectsvětový řádcs
dc.subjectvelmoccs
dc.subjectBrasilen
dc.subjectBRICSen
dc.subjectChinaen
dc.subjecteconomic developmenten
dc.subjectemerging countryen
dc.subjectIndiaen
dc.subjectRussiaen
dc.subjectSARen
dc.subjectsuperpoweren
dc.subjectworld orderen
dc.subject.verbiseconomic developmenten
dc.titleZměny v ekonomickém postavení zemí skupiny BRICS v rámci světových regionůcs
dc.titleChanges in the Economic Position of the BRICS Countries within the World Regionsen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineRS
local.degree.programmeHospodářská politika a správa
local.degree.programmeabbreviationN6202
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE14000599
local.identifier.stag33458
local.identifier.verbiskpw06569465
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo133
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:21:01cs
local.verbis.studijniprogramKEK Hospodářská politika a správa/Regionální studiacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DPRYCHNOVSKY.pdf
Size:
1.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Rychnovsky,_Jaroslav__posudek_vedouciho.pdf
Size:
114.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Rychnovsky_OP.pdf
Size:
2.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP