Význam spedičních a logistických služeb pro exportující podnik

Title Alternative:The Importance of forwarding and logistics services for exporting firms
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the logistics, how to ensure logistics and forwarding services, as well as the possibilities of transport of goods and its implementation. Concisely, the logistics and operations associated with it deal with the movement of goods and materials from the point of manufacture to point of consumption. This whole movement describes a practical part analyzing the business case of firm exporting agricultural commodities. Company receives a demand given the FOB parity and responds to the supply of goods. That trade could be realized, it is necessary to ensure a suitable carrier able to deliver goods to the receiver. Incoterm FOB delivery is the rule applied only in inland waterways or sea transport, which is conditional on the firm to deliver the goods to their destination by water. The water transport plays a vital role in providing logistics services and its importance clarifies last chapter of this work.
Tato práce pojednává o logistice, způsobech zajišťování logistiky a spedičních služeb, dále o možnostech dopravy zboží a její realizaci. Stručně lze říci, že logistika a činnosti s ní spojené se zabývají pohybem zboží a materiálu z místa vzniku do místa spotřeby. Celý tento pohyb popisuje praktická část práce, která analyzuje obchodní případ exportního podniku vyvážející agrární komodity. Podnik obdrží poptávku zadanou dodací paritou FOB Hamburk, na kterou reaguje dodáním zboží. Aby mohl být obchod realizován, je třeba zajistit vhodného dopravce schopného dopravit zboží příjemci. Dodací doložka FOB je pravidlo dodání uplatňované pouze ve vnitrozemské vodní nebo námořní dopravě, čímž je firma podmíněna zboží dodat do místa určení po vodě. Právě vodní doprava zde hraje zásadní roli při zajišťování logistických služeb a její význam osvětluje poslední kapitola této práce.
Description
katedra: KOB; přílohy: 2 CD; rozsah: 86 s. (119 191 znaků)
Subject(s)
logistics, transport, forwarding services, exporting firms, water transport, logistika, doprava, spediční služby, exportující podnik, vodní doprava
Citation
ISSN
ISBN