Ekologické obráběcí kapaliny nové generace

Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Výzkumný projekt TA02021332 „Ekologické obráběcí kapaliny nové generace“ byl řešen ve společnosti PARAMO, a.s. a na pracovištích Technické univerzity v Liberci. Projekt spojil dvě oblasti průmyslu - aplikovanou chemii a strojírenství. Cílem výzkumného projektu byl vývoj, testovaní a poloprovozní ověření zcela nové generace ekologických kapalin pro obrábění, které v maximální míře garantují ochranu zdraví, ekologické požadavky a zaručují maximální produktivitu při požadované kvalitě povrchu obrobků. Ve společnosti PARAMO, a.s. byly vyvinuty nové formulace procesních kapalin, které jsou šetrné k obsluze obráběcích strojů, vyznačují se snadnou biologickou odbouratelností a dají se snadno likvidovat. V laboratořích Technické univerzity v Liberci byly vlastnosti nově vyvinutých procesních kapalin podrobně analyzovány při technologii soustružení, frézování, vrtání a broušení. Experimentálně byl hodnocen účinek kapalin na trvanlivost řezných nástrojů, příp. na řeznou sílu při broušení, na drsnost povrchu obrobků, na tvar vzniklých třísek, na ulpívání procesních kapalin na obrobcích, byla vyšetřována antiadhezní schopnost procesních kapalin a vliv procesních kapalin na magnetoelastický parametr, který charakterizuje stav povrchové vrstvy obrobků z hlediska zbytkového napětí, tvrdosti a mikrostruktury. Publikace je souhrnem nejdůležitějších poznatků, výsledků a závěrů, které byly během řešení výzkumného projektu shromážděny. Publikace je určena pro pracovníky ze strojírenské praxe, technology a studenty strojních fakult vysokých škol.
plný aktualizovaný text dostupný na: https://publi.cz/download/publication/388?online=1
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections