Financování a propagace Orientačního klubu Chrastava

Title Alternative:Financing and Promotion of the Orienteering Club Chrastava
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main aim of this bachelor thesis is to find ways of financing and propagating Orienteering club Chrastava and to suggest practical advice for improving the current situation. Work analysis income and expenditures of club and explore the possibility of raising additional funds through the promotion of the club and other options. Work also contains information about orienteering, its origins and development, about funding of sports clubs and their promotion opportunities. Output resulting from this bachelor thesis is the SWOT analysis and suggestions for improving the current situation of the club.
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit způsoby financování a propagace Orientačního klubu Chrastava a navrhnout mu praktická doporučení pro zlepšení stávající situace. Práce analyzuje příjmy a výdaje klubu a zabývá se možnostmi získávání dalších peněžních prostředků prostřednictvím propagace klubu a dalšími způsoby. Práce také obsahuje informace o orientačním běhu, o jeho vzniku a vývoji, o financování sportovních klubů a o jejich možnostech propagace. Výstupem plynoucím z této bakalářské práce jsou SWOT analýza a návrhy na zlepšení stávající situace klubu.
Description
katedra: KTV; přílohy: 1 CD; rozsah: 59
Subject(s)
financing, promotion, swot analysis, orienteering, financování, propagace, swot analýza, orientační běh
Citation
ISSN
ISBN