Návrh nové marketingové strategie pro firmu Black Mountain s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce je věnována liberecké firmě Black Mountain s.r.o., která šije dámskou módu v limitovaných sériích nebo jednotlivých kusech. V teoretické části práce je rozebrána problematika marketingového mixu a jeho nástrojů a dále je stručně popsána i metoda a význam dotazníkového šetření. V praktické části je provedena analýza současných nástrojů marketingového mixu firmy. Cílem této práce je navrhnout společnosti Black Mountain doporučení nové marketingové strategie, která by mohla vést ke zlepšení spokojenosti zákazníků. Doporučení je navrženo na základě získaných dat z dotazníkového šetření a provedených analýz.
This bachelor thesis is devoted to the Liberec company Black Mountain s.r.o., which sews women's fashion in limited series or individual pieces. The theoretical part of the thesis analyzes the problems of the marketing mix and its tools and also briefly describes the method and importance of the questionnaire survey. The practical part analyzes the current tools of the marketing mix of the company. The aim of this work is to propose to Black Mountain a recommendation of a new marketing strategy that could lead to customer satisfaction improvement. The recommendation is based on the data obtained from the questionnaire survey and the analyses carried out.
Description
Subject(s)
Marketingový proces, marketingová strategie, marketingový mix, produkt, cena, distribuce, komunikace, marketingový výzkum, dotazování, dotazník, Marketing process, marketing strategy, marketing mix, pruduct, price, disribution (place), communication, questionnaire survey
Citation
ISSN
ISBN