Hudební a zvukové projevy osob s těžkým a hlubokým mentálním postižením

Title Alternative:Musical and Sound Speeches of Persons with Severe and Profound Mental Disability
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce zjišťuje efekt podpory mentálního, motorického a komunikačního rozvoje pomocí aktivní a receptivní práce s hudbou u dospělých jedinců s těžkým a hlubokým mentálním postižením. Důraz je kladen na individuální přístup ke každému jedinci. Empirické šetření se realizuje v tříměsíčním projektu v domově pro osoby se zdravotním postižením. Zde probíhají lekce s hudebními a zvukovými aktivitami a hudební a zvukovou percepcí, při nichž se sledují a dále zaznamenávají projevy jednotlivých klientů v oblasti hudebních a zvukových projevů; v oblasti motoriky, mimiky a lokomoce a v oblasti komunikace a porozumění. Cílem této práce je zjistit, zda zvuk a hudba rozvíjí fyzické a psychické funkce u dospělých jedinců s uvedeným závažným postižením.
Description
65 s., 16 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
people with mental disabilities, music therapy, mental retardation, osoby s mentálním postižením, muzikoterapie, mentální retardace
Citation
ISSN
ISBN