Řízení výkonové pasivní zátěže pomocí PC

Title Alternative:Electronic control of power passive load using PC
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the design and the implementation of an electronic control circuit of the power passive load and control using a PC. The device is being developed for the laboratory of electrical drives. The desired value of the electrical resistance of the device can be selected on the control panel, or by use of a PC which is connected to the USB serial bus. In the theoretical part is explained and discussed the possibility of implementing USB and the analysis of the interface. It is described the possibility of using the USB FTDI converters and their libraries in the normal development of programming and computing platforms. The practical part deals with the implementation of the device, which is built on the basis of integrated circuits FPGA Altera EPM7128 and FT245BL USB converter. There is an analysis of the VHDL program implemented in the FPGA, which controls the entire system. It also analyzed the application which is programmed in the LabVIEW, which creates a user interface on the PC. In the conclusion of the verification function is performed and the parameters of the realized devices. Attachments to this work are simple operating instructions and installation, complete documentation, drivers and libraries needed for the subsequent production or modification of the device.
Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicího obvodu výkonové pasivní zátěže a jejím ovládáním pomocí PC. Zařízení je vyvíjeno pro laboratoř elektrických pohonů. Požadovanou hodnotu elektrického odporu tohoto zařízení je možno volit na ovládacím panelu zařízení, nebo pomocí PC ke kterému je připojeno sériovou sběrnicí USB. V teoretické části práce jsou vysvětleny a popsány možnosti implementace USB a rozbor tohoto rozhraní. Podrobně jsou popsány možnosti využití USB převodníků FTDI a jejich knihoven v běžných vývojových programovacích a výpočetních platformách. Praktická část pojednává o realizaci daného zařízení, které je postaveno na základě integrovaných obvodů FPGA Altera EPM7128 a USB převodníku FT245BL. Je zde proveden rozbor VHDL programu implementovaného do FPGA, jenž řídí celé zařízení. Taktéž je provedena analýza aplikace vytvořené v prostředí LabVIEW, která vytváří uživatelské rozhraní na PC. Na závěr se provádí ověření funkce a parametrů realizovaného zařízení. Přílohou této práce je jednoduchý návod k obsluze a instalaci zařízení, kompletní dokumentace, ovladače a knihovny, potřebné k pozdější výrobě nebo modifikaci zařízení.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 DVD, 3 schémata; rozsah: 50 s.
Subject(s)
power resistor load, arc quenching, field programable gate array, usb converter ftdi, vhdl, výkonová odporová zátěž, zhášení elektrického oblouku, programovatelné logické hradlové pole, usb převodník ftdi, vhdl
Citation
ISSN
ISBN