Význam a smysl mýtů v podání Mircea Eliadeho a Claude Levi-Strausse

Title Alternative:The sense and meaning of the myths by Mircea Eliade and Claude Levi-Strauss
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce pojednává o dvou možných výkladech mýtu. Tyto dva výklady mýtu na konci práce spojuje a vytváří komplexní pohled na vidění světa, času mýtického člověka a mýtické vyprávění. Prvotním cílem práce bylo srovnat jeden konkrétní mýtus nalezený u obou autorů, to se ovšem nepodařilo z důvodu, že Mircea Eliade ve své práci nedisponuje jedním konkrétním mýtem jako Claude Lévi-Strauss. Práce přinesla poznatky ve srovnání psychoanalýzy a šamanského léčení.Bakalářská práce je rozdělana na dvě velká témata. Prvním je mýtus v podání Mircea Eliadeho a druhým tématem je výklad mýtu u Claude Lévi-Strausse. V prvním okruhu témat se práce zaměřuje na problematiku posvátného prostoru a vysvětluje jeho význam pro mytického člověka. Dále je věnována pozornost posvátnému prostoru u Mircea Eliadeho a symbolice středu světa. Je vysvětlen vztah této symboliky vzhledem k osobní rovině věřícího člověka. Například je vyložen vztah věřícího člověka k vlastnímu obydlí. Každá z těchto kapitol nabízi navíc srovnání pojetí času a prostoru u mytického člověka, křesťana a člověka moderního. V poslední katipole tohoto okruhu je vysvětlen vztah šamanského léčení a psychoanalýzy v podání Mircea Eliadeho. Práce ozřejmí strukturu šamanských rituálů. Druhé téma se věnuje výkladu mytického myšlení ve filosofii Claude Lévi-Strausse. První kapitola je věnována principu mytického myšlení a výkladu pojmu kutilství u Lévi-Strausse. Je ukázáno jak je tento pojem vztažen k mytickému myšlení a jak se promítá do moderní doby. Druhá část se věnuje struktuře mýtu a ukazuje ji na konkrétním výkladu mýtu o Oidipovi. Poslední kapitola, jako v části u Mircea Eliadeho, je věnována vztahu psychoanalýzy a šamanského léčení. V závěru bakalářské práce je provedeno srovnání filosofického výkladu obou autorů a je vysvětlena náváznost na práce jiných autorů. Poslední kapitola vymezuje vztah výkladu mýtů z pohledu strukturalismu a hermeneutiky. Cílem práce je podat souhrný pohled na mýtus, mytické myšlení a zakomponovat jej do vztahu k člověku. Dále práce chtěla ukázala mytické myšlení i v moderní době. Tento záměr se povedlo realizovat a mytické myšlení bylo odhaleno na půdě psychoanalýzy.
Description
46 s. :
Subject(s)
myths, mýty
Citation
ISSN
ISBN