Hodnocení vlastností, které ovlivňují komfort spacích pytlů

Title Alternative:Classification of properties, affecting comfort of sleeping bags
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor work deals with classification of properties, which affect comfort of sleeping bags and goes out from common piece of knowledge about thermal comfort and his determination, origin of warm in human bodies, determination of the temperature limit etc. Its aim is to judge, whether different sorts of seams and construction of sleeping bags do not have an influence on escape of the warmth and escape of vapours out of inner parts of sleeping bag to the surrounding environment. The work is formed by two major parts realms. Theoretical part describes basic principles of form heat concerning human organism. Further the work clarifies, which are limiting values of the temperatures for survival in a sleeping bag and which sorts of materials are used for individual parts of sleeping bags and what requirements they have to meet. Experimental part examined influence of the material and construction of particular seams of sleeping bags to heat penetration and vapour from the first part of construction across the second. The experiment was carried out on two types of apparatus.
Bakalářská práce se zabývala hodnocením vlastností, které ovlivňují komfort spacích pytlů a vycházela z obecných poznatků o tepelném komfortu a jeho stanovení, vzniku tepla v lidském těle, stanovení teplotního rozmezí atd. Jejím cílem bylo posoudit, zda mají či nemají různé druhy švů a konstrukcí spacích pytlů vliv na únik tepla a páry z vnitřní části spacího pytle do okolního prostředí. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literárních pramenů popisovala základní principy chování tepla ve vztahu k lidskému organismu. Dále práce objasňovala jaké jsou mezní hodnoty teplot pro přežití ve spacím pytli, jaké druhy materiálů jsou používány pro jednotlivé části spacích pytlů a jaké jsou na ně kladeny požadavky. Experimentální část zkoumala vliv materiálu a konstrukcí jednotlivých švů spacích pytlů na průchod tepla a páry z jedné strany konstrukce na druhou stranu konstrukce. Experiment byl prováděn na dvou typech přístrojů.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1x CD ROM; rozsah: 70 stran
Subject(s)
classification of properties, comfort, construction of seam, vapour (steam), sleeping bags, warm, warmth, hodnocení vlastností, komfort, konstrukce švů, pára, spací pytle, teplo, teplota
Citation
ISSN
ISBN