Cizojazyčné aktivity vysokoškoláků v české a německé části Euroregionu Nisa-Neiße

Title Alternative:Foreign Language Activities of University Students in the Czech and German Part of the Euroregion Niesse
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelors work describes education of foreign languages in the Czech and the German part of Euroregion Nisa, especially language studying in our neighbours. The theoretical part contains theoretical process of analysis of curricular documents, thereafter practical part explore studying of foreign language at Technical university of Liberec, University in Zittau/Görlitz and International Graduate School Zittau.
Bakalářská práce seznamuje s výukou cizích jazyků v české a německé části Euroregionu Nisa. Je kladen důraz především na výuku jazyků sousedů. Po všeobecném teoretickém procesu analýzy kurikulárních dokumentů se v praktické části věnuje pozornost výuce cizích jazyků na Technické univerzitě v Liberci, Vysoké škole Zittau/Görlitz a Mezinárodním vysokoškolském institutu Zittau.
Description
katedra: KCL; přílohy: 0; rozsah: 110 s.
Subject(s)
euroregion nisa, framework educational programme, czech as foreign language, german as foreign language, european language portfolio, euroregion nisa, rámcový vzdělávací program, čeština jako cizí jazyk, němčina jako cizí jazyk, evropské jazykové portfolio
Citation
ISSN
ISBN