Mapa Liberce pro studenty a její tematické vrstvy - získání a inovace dat

dc.contributor
dc.contributor.advisorNižnanský Branislav, doc. RNDr. CSc. : 61162
dc.contributor.authorBeneš, Albert
dc.date.accessioned2022-02-26T04:49:21Z
dc.date.available2022-02-26T04:49:21Z
dc.date.committed2021-4-30
dc.date.defense2022-01-26
dc.date.submitted2019-12-18
dc.date.updated2022-1-26
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractPráce je sestavena z teoretické i praktické části. Teoretická část práce začíná přehledem literatury zaměřeným na pohled na geografii času, mentální mapování a mapové projekty obsahující tematické vrstvy pro mapy měst. V práci jsou popsány i zdroje na projekty jiných autorů, které jsou založeny na stejných principech jako projekt Studentova mapa Liberce a jejich využití v předložené práci. Podstatnou složkou práce je praktická část popisující hlavní objekty geografického mapování v Liberci. Na mapování se podílel i autor práce. Geografické objekty neboli body zájmu (Points of Interest, tj. POI) jsou v práci podrobně popsány s využitím kartografického nástroje tematické vrstvy a podle nich jsou opsány návrhy na datové struktury včetně postupů inovace a aktualizace dat. Praktická část práce je zaměřena na popis prostředí (tabulky, obrázky), které studenti využívají při mapování. Tyto informace jsou počítačovým odrazem geografických dat reálného světa.cs
dc.description.abstractThe thesis consists of the theoretical and practical part. The theoretical part of the thes is starts with a literature review focusing on the geography of time, mental mapping, and mapping projects containing thematic layers for city maps. The thesis also describes sources for projects by other authors that are based on the same principles as the Student's Map of Liberec project, and their use is also mentioned in the following thesis. An essential part of the thesis is the practical part describing the main objects of geographical mapping in Liberec. The author also participated in the mapping. Geographical objects or points of interest (POI) are described in detail in the thesis using the cartographic tool thematic layers. According to them, the proposals for data structures are described that include data innovation and updating procedures too. The practical part of the thesis is also focused on the description of the environment (tables, images) used by the students for mapping. This information is a computer reflection of real-world geographic data.en
dc.description.mark
dc.format48 s. (84 992 znaků)
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202203758
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/163435
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparDRBOHLAV, D., (1990). Vnitroměstská denní mobilita obyvatelstva (na příkladu pražských středoškoláků). Zprávy geografického ústavu ČSAV 27:3, s. 49 - 63.par parELLEGAARD, K., (1999). A time-geographical approach to the study of everyday life of individuals textendash a challenge of komplexity. GeoJournal 48, s. 167 textendash 175.par parFRANTÁL, B., MARYÁŠ J., (2012). Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. Brno : Masarykova Univerzita. ISNB 978-80-210-5756-2par parIRA, V., (2006.: Každodenné aktivity člověka z pohľadu geografie času. Acta Geographica Universitatis Comenianae 47, s. 57 textendash 66.par parIRA, V., (2006). Každodenné aktivity člověka z pohľadu geografie času. Acta Geographica Universitatis Comenianae.par parMILLER, Harvey J., (2004). A Measurement Theory for Time Geography. Salt Lake City : University of Utah~ https://bit.ly/3fdHvUo.par parOSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L., (2019). Geografie okrajem- Každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha : Univerzita Karlova. ISNB 978-80-246-4255-0par parVOŽENÍLEK, V., (1997). Mentální mapa a mentální prostorové představy. Geodetický a kartografický obzor 43/85, s. 9 textendash 14.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectbody zájmu (POI)cs
dc.subjectdatové strukturycs
dc.subjecttematické vrstvycs
dc.subjectaktualizace datcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectStudentská mapa Libercecs
dc.subjectanalogová mapacs
dc.subjectdigitální mapacs
dc.subjectpoints of interest (POI)en
dc.subjectdata structureen
dc.subjectthematic layersen
dc.subjectupdate dataen
dc.subjectprojecten
dc.subjectStudents' map of Liberecen
dc.subjectanalogue mapen
dc.subjectdigital mapen
dc.titleMapa Liberce pro studenty a její tematické vrstvy - získání a inovace datcs
dc.titleThe Map of Liberec for Students and its Thematic Layers - Data Acquisition and Innovationen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineAG
local.degree.programmeGeografie
local.degree.programmeabbreviationB1301
local.department.abbreviationKGE
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP18000262
local.identifier.stag43694
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis69665f29-e876-41bb-9f23-c1fc52f19be5
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3758
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_A_Benes.pdf
Size:
3.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Benes_niz.doc
Size:
743 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
31.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP