Komparace daňových systémů České a Slovenské republiky

Title Alternative:Comparison of tax systems in the Czech Republic and in Slovakia
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na výzkum dopadu daňové politiky státu do finančního hospodaření podniků. Hlavním cílem práce byla komparace daňového zatížení fiktivní právnické osoby s místem podnikání v České a Slovenské republice za zdaňovací období roku 2012. Ke zjištění a vyhodnocení daňové zátěže modelového subjektu byla podána podrobná rešerše daňové terminologie a relevantní legislativy. Provedena byla také analýza vývoje daňových systémů obou zemí až do roku 2012. V praktické části byly provedeny výpočty daňových povinností modelového subjektu jak v prostředí české daňové legislativy, tak i slovenské. Pozornost byla věnována dani z nemovitostí, dani silniční, dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a především dani z příjmů právnických osob. Výsledky studie byly podrobně interpretovány a doplněny tabulkami a grafem.
Description
96 s., 3 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
tax systems, daňové systémy
Citation
ISSN
ISBN