Bezpečný textil pro interiéry

Title Alternative:Secure textile for interiors
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem této bakalářské práce je {\clqq}Bezpečný textil do interiérů``. Teoretická část obsahuje členění bytových textilií, dělení vláken dle hořlavosti, zpracování problematiky hořlavosti bytových textilií a možnosti snížení hořlavosti. Druhá část, praktická část, popisuje rozdíl používání bytového textilu ve veřejných prostorech a v interiérech; porovnání cen běžně používaného bytového textilu a textilu se sníženou hořlavostí; marketingový výzkum pomocí dotazníku na potencionální zájem o bytový textil z vlákna Trevira CS a následné vypracování výrobců a dodavatelů bezpečného textilu.
The topic of my dissertation is {\clqq}Secure textile for interiors.`` The first part is theory which includes structure of home furnishing fabric, parting of flammable staple, adaptation to problems of flammability home furnishing fabric and reduction of flammability. The second part, practical part, describes using home furnishing fabric in commercial premises and interiors; comparing of prices stock - in - trade of home furnishing fabric and textiles with reduced flammability, marketing´s research - the form of questionnaire about interest of textiles with reduced flammability and working out roster of producers and suppliers of secure textiles.
Description
katedra: KHT; rozsah: 42
Subject(s)
bytový textil, ne/hořlavost, žhnutí, interiér, trevira cs, fr-one, dotazníkový průzkum, výrobce a dodavatelé bezpečného textilu, home furnishing fabric, in/flammability, burn, interior, trevira cs, fr-one, questionnaire survey, producer and suppliers of secure fabrics
Citation
ISSN
ISBN