Pád komunistického režimu v roce 1989 v Lounech

dc.contributorPortmann Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.advisorPažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPejchalová, Jana
dc.contributor.otherSkolitel : 54889 Fárek Jiří, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 61457 Opálka Jan, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 62441 Zapletal Jiří, Ing. Ph.D.
dc.date2017
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2016-04-29
dc.date.defense2017-01-30
dc.date.submitted2015-04-30
dc.date.updated3.3.2017 14:58
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zmapovat a zanalyzovat průběh listopadové revoluce v roce 1989 v Lounech. Pozornost je též věnována vývoji tohoto města na konci osmdesátých let a v první fázi demokratické transformace do svobodných voleb v červnu 1990.Toto téma je sledováno v širokém kontextu mezinárodní situace v zemích střední a východní Evropy, historií města Loun od jeho založení přes další významné události. Z novodobých dějin jsem se soustředila na šedesátá až devadesátá léta 20. století v Československu s důrazem na období normalizace a na listopadové události v Praze a v Lounech, které vyústily k pádu komunistického režimu v naší zemi a k prvním svobodným volbám v červnu 1990.cs
dc.description.abstractThe aim of the Bachelor Thesis is to map and analyse the course of the November revolution in 1989 in Louny. The attention is focused on the development of this town at the end of 1980's from the first part of the democratic transformation to the free election in June 1990.This topic is watched in a wider context of an international situation in the countries of Middle and Eastern Europe, history of the town Louny from its establishment over other important events. From the modern history I was focused on from 1960's to 1990's of the 20th century in Czechoslovakia with the emphasis on a normalization period, events in November in Prague and Louny which lead to the fall of the communist regime in our country and to the first free election in June 1990.en
dc.description.mark
dc.format64 s.
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24663
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonASH, Timothy Garton. Rok zázraků. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 1991. 125 s. ISBN: 80-7106-021-6.
dc.relation.isbasedonBLAŽEK, Petr. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. 1. vyd. Praha: Ústav českých dějin FF UK: Dokořán, 2005. 355 s. ISBN: 80-7363-007-9.
dc.relation.isbasedonHANZEL, Vladimír. Zrychlený tep dějin: reálné drama o deseti jednáních: autentické záznamy jednání Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s představiteli státní moci v listopadu a prosinci 1989. 2. vyd. Praha: Galén, 2006. 474 s. ISBN: 80-7262-426-1.
dc.relation.isbasedonHVÍŽĎALA, Karel. Výslech revolucionářů z roku '89. Praha: Primus, 2000. 1. vyd. 257 s. ISBN 80-85625-12-1
dc.relation.isbasedonMĚCHÝŘ, Jan. Velký převrat či snad revoluce sametová?: několik informací, poznámek a komentářů o naší takřečené něžné revoluci a jejích osudech 1989-1992. 1. vyd. Praha: Progetto, 1999. 359 s. ISBN 80-86366-00-6.
dc.relation.isbasedonOTÁHAL, Milan a VANĚK, Miroslav. Sto studentských revolucí: studenti v období pádu komunismu - životopisná vyprávění. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 859 s. ISBN 80-7106-337-1.
dc.relation.isbasedonSUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do června 1990). V českém jazyce 1. vyd. Praha: Prostor, 2003. 507 s., [12] s. obr. příl. Obzor; sv. 50. ISBN 80-7260-099-0.
dc.relation.isbasedonVŠETEČKA, Jiří a kol. Rok na náměstích: Československo 1989. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 221 s. ISBN 80-200-0291-X.
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectnormalizacecs
dc.subjectČeskoslovensko 1989-1990cs
dc.subjectstávkacs
dc.subjectLounycs
dc.subjectObčanské fórumcs
dc.subjectsvobodné volbycs
dc.subjectNormalisationen
dc.subjectCzechoslovakia 1989-1990en
dc.subjecta strikeen
dc.subjectLounyen
dc.subjectCivil Forumen
dc.subjectfree electionen
dc.subject.verbismezinárodní vztahycs
dc.titlePád komunistického režimu v roce 1989 v Lounechcs
dc.titleThe fall of the communist regime in 1989 in Lounyen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineDJ-HU
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKHI
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag32523
local.identifier.verbis525253
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:59:13cs
local.verbis.studijniprogramKHI Specializace v pedagogice/Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání-Historie se zaměřením na vzdělávánícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace_Pejchalova.pdf
Size:
5.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Pejchalova_pos_ved.doc
Size:
746 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Pejchalova_pos_opon.doc
Size:
742 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_Pejchalova.pdf
Size:
258.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP