Revitalizace veřejného prostoru v okolí sálu Hraničář v Ústí nad Labem

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Práce se zabývá komplexní revitalizací veřejného prostoru před sálem Hraničář v Ústí nad Labem. V procesu tvorby dále otevírá následující otázky: jak by měl veřejný prostor obecně vypadat, jaké faktory by o tom měly rozhodovat a jakou mají městské veřejné prostory úlohu v našich životech. Pro sestavení konkrétního návrhu revitalizace práce využívá metody design thinking a principu human-centered design. Výsledkem sesbíraných analyzovaných dat a jejich interpretace je samotný designový návrh revitalizace, který odpovídá zadání klienta (Spolek Hraničář) a zároveň přináší vlastní unikátní vizi a inovaci.
The thesis revolves around the complex revitalization of the public space surrouding Hraničář in Ústí nad Labem. During the creation it further explores following underlying questions: how should a public space look in general, what factors directly influence our decisions on how we build them and what role do public spaces play in our lives. Methods of design thinking and human-centered design are used in the process of developing the proposed revitalization. The result of all gathered, analysed and interpreted data is a designed public space that complies to the criteria set by the client (Spolek Hranicar) and apart from that offers a unique vision and inovation of its own.
Description
Subject(s)
veřejný prostor, revitalizace, město, územní plánování, design prostředí, kultura, Hraničář, Ústí nad Labem, vrstevnice, design thinking, human centered design, public space, revitalization, city, urban planning, envrionmental design, culture, Hranicar, Usti nad Labem, contour line, design thinking, human-centered design
Citation
ISSN
ISBN