Postoje žáků základní školy k drogám

Title Alternative:The attitude of pupils of primary school to drug
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diplome project deals with the researching of attitudes of pupils of basic school to drugs. It compares attitudes between pupils of the middle (10-11 years) and the old (14-15 years) school age. The author used the method of semantic diferencial (=SD). SD works with the four indicators and with the nine rating scales. DP defines terms a attitude, a rating scale, a drug, a dependence on drugs, a prevention and a school preventive plan. The final results are statistical compiled and analysed. On their basis the author offers several recommendations for making of school primary preventive programme.
Diplomová práce se zabývá zjišťováním postojů žáků základní školy k drogám. Porovnává změny postojů mezi žáky prvního (10-11 let) a druhého (14 - 15 let)stupně ZŠ.DP vymezuje pojmy postoj, posuzovací škála, droga, závislost, prevence a školní primární plán.Autor využil metodu sémantického diferenciálu ´(= SD). SD pracuje se čtyřmi pojmy a devíti posuzovacími škálami. Získané výsledky jsou statisticky zpracovány a analyzovány. Na jejich základě autor nabízí několik doporučení pro tvorbu školního primárního preventivního programu.
Description
katedra: KPV; rozsah: 69 s., 7 s. text. příloh
Subject(s)
pupils´ attitudes to drug, semantic diferential, prevention, school primary preventive plan, postoje žáků k drogám, sémantický diferenciál, protidrogová prevence, školní primární preventivní plán
Citation
ISSN
ISBN