Kompetence speciálního pedagoga a sociálního pracovníka z pohledu speciálních pedagogů

Title Alternative:Competence of Special Pedagogue and Social Worker from the Special Pedagogues' Perspective
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala systémem výchovně poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Dále je zde nastíněna sociální práce a prakticky nový obor sociální pedagogika. Jsou zde také představeny projekty na podporu školních poradenských služeb a školských poradenských zařízeních a dále plány a programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů ve školách. Práce byla zaměřena na zjištění, zda jsou poradenští pracovníci schopni zvládat a řešit všechny nastalé situace a výchovné a vzdělávací problémy žáků a studentů, nebo zda je potřeba zavádět do škol nebo školských zařízení novou funkci sociální pracovník či pedagog. A případně zjistit možnosti spolupráce speciálních pedagogů a dalších poradenských pracovníků s tímto sociálním pracovníkem či pedagogem.
Description
85 s., 6 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
vocational qualifications, special educators, school psychology, profesní kompetence, speciální pedagogové, školní psychologie
Citation
ISSN
ISBN