Ústavní deprivace

Title Alternative:Instutional deprivation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou ústavní deprivace a vychází hlavně z díla Psychická deprivace od autorů Matějček Z., Langmeier J. Cílem práce je potvrzení předpokladu, že i v dnešních ústavních podmínkách a to v dětském domově rodinného typu stále dochází k ústavní deprivaci. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jedná se o část teoretickou, která pomocí odborných zdrojů popisuje ústavní deprivaci, typy deprivací, příčiny vzniku a následky deprivace, ústavní péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Předpoklady praktické části jsou naplněny a to za pomoci dotazníkové průzkumu a vybraných kasuistických studií. Hlavním přínosem práce je potvrzení předpokladu vývojového opoždění u výběrového vzorku respondentů.
Bachelor´s thesis deals with the institutional deprivation and is based mainly from the work of Psychiatric deprivation from author´s Langmeier J. and Matějček Z. The aim of bachelor´s thesis is to confirm the assumption that in today´s institutional conditions in a children´s family home still occurs on the institutional deprivation. This is the theoretical part; by the assistance of professional resources describe institutional deprivation, deprivation types, causes and consequences of deprivation, institutional care, facilities for institutional and protective care. Assumptions of practical part are met with the help of a questionnaire survey and selected case studies. The main benefit of bachelor´s thesis is confirming expectations in the late development of respondent´s sample.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1x CD ROM; rozsah: 91 s.
Subject(s)
deprivace, psychická deprivace, ústavní deprivace, příčiny vzniku a následky deprivace, ústavní péče, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, dotazníkový průzkum, deprivation, psychiatric deprivation, causes and consequences of deprivation, institutional care, facilities for institutional and protective care, questionnaire survey
Citation
ISSN
ISBN