Systém parametrizovaných zadání z matematiky na školní síti

Title Alternative:System of parametrized assignation by mathematics on school net
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Práce se zabývá systémem tzv. parametrizovaných zadání ve výuce matematiky. Popisuje se současný stav využití této formy, na školní síti TU v Liberci. Uvádí se ukázky navrhování parametrizovaných úloh na konkrétních příkladech. Stěžejní část je pak věnována obslužnému programu PEDAGOG, pomocí kterého pedagog komunikuje se systémem parametrizovaných zadání. Diplomovou práci uzavírají poznámky k programování, které jsou shrnutím dosavadních zkušeností při budování příslušného programového zabezpečení.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections