Oxidické práškové nanomateriály

Title Alternative:Oxidic powder nanomaterials
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem práce je vybrání jemných prášků těžkých kovů v oxidické formě vhodných k absorpci rentgenova záření a také následné nalezení nejvhodnější metody pro přípravu prášků těchto oxidů o částicích menších než 1 mikrometr. Dle kritérií v teoretické části práce byly vybrány a následně připraveny různými metodami oxid bismutitý (Bi2O3), oxid hafničitý (HfO2), oxid wolframový (WO3), oxid ceričitý (CeO2), oxid zirkoničitý (ZrO2) a oxid praseodymito - praseodymičitý (Pr6O11). Vzniklé nanočástice byly zkoumány pomocí zetasizeru, za účelem zjištění jejich velikosti a následně také na rastrovacím elektronovém mikroskopu pro zobrazení struktury a potvrzení velikosti udané zetasizerem. Následně byly oxidy naprášeny do vrstev polymerních (PVB) nanovláken a v této formě opět pozorovány elektronovým mikroskopem. U vzniklých nanovlákenných membrán s implementovanými nanočásticemi oxidů byla rovněž testována schopnost absorpce rentgenova záření.
Description
65 s. :obr., grafy +CD ROM
Subject(s)
nanostructure materials, nanomateriály
Citation
ISSN
ISBN