Kapalinou chlazená hlava a válec jednoválcového čtyřdobého motoru obsahu 250 ccm

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou chlazení kritických oblastívystavených vysokým teplotám při provozu kapalinou chlazené jednoválcové jednotkyo objemu 250 cm3 určenou pro sportovní vyuţití a optimalizuje odvod extrémních teplotz těchto oblastí.Optimalizace se děje CFD simulací proudění chladicí kapaliny za pomocisoftwaru Ansys a následných úprav v konstrukci chladících kanálů v hlavě a ve válcimotoru.
This thesis deals with the cooling of critical areas exposed to high temperaturesduring operation, liquid-cooled single-cylinder unit 250 cm3 intended for sport use andoptimizes the exhaust extreme temperatures of these regions.Optimization is happening CFD simulations coolant flow with the help of Ansyssoftware and subsequent modifications in the design of the cooling channels in the headand cylinder engine.
Description
Subject(s)
motocyklový motor, kapalinové chlazení, motor, CFD, Fluent, motorcycle engine, liquid-cooled, engine, CFD, Fluent
Citation
ISSN
ISBN
Collections