Speciální šicí nitě

Title Alternative:SPECIAL SEWING THREADS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem diplomové práce {\clqq}speciální šicí nitě`` je analýza vybraných nehořlavých nití firem Amann Group a Coats PRO. V první části práce je přehled sortimentu šicích nití, jejich vlastností a princip hodnocení. Závěr této části je věnovaný jednotlivým výrobcům nití a také trendům ve vývoji speciálních šicích nití. Druhá část práce je zaměřena na samotné jádro práce a to na provedení experimentu. Zde se bude zkoušet pevnost a tažnost nití, pevnost a tažnost nití ve smyčce, tepelný tok a nehořlavost nití. V závěru jsou pak výsledky měření porovnány s údaji od výrobce. Následně je vybraná nejlepší nit.
The subject of thesis "special sewing threads" is an analysis of selected non-flammable threads producing of companies Amann Group and Coats PRO. In the first part there is an overview of the range of sewing threads, their characteristics and principles of evaluation. The end of this part is devoted to the producers of threads and trends in the development of special sewing threads. The second part is the core part and it is focused on the experiments itself. The experiments consists of testing the strength and elongation of thread, testing the strength and elongation in the loop, testing heat flow and nonflammability of threads. In conclusion, the results of the experiments are compared with data from the producers. In the end the best thread is selected.
Description
katedra: KOD; přílohy: 10tabulek, 1 CD; rozsah: 70stran a 10stran
Subject(s)
speciální šicí nitě, pevnost, tažnost, nehořlavost, tepelný tok, special sewing threads, strength, elongation, nonflammability, heat flow
Citation
ISSN
ISBN