Návrh podnikatelského záměru e-shopu s outdoorovým vybavením

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Úkolem této bakalářské práce je navrhnout internetový obchod, který bude nabízet outdoorové vybavení. Teoretická část čerpá z dostupné literatury, která se zabývá online podnikáním (e-business), podnikatelskými subjekty a tvorbě internetového obchodu. Praktická část se věnuje dotazníkovému šetření, průzkumu trhu s outdoorovým vybavením, návrhem samotného e-shopu a jeho ekonomickým zhodnocením.
This bachelor's thesis deals with designing an Internet shop that specializes in outdoor equipment. Its theoretical part is based on available literature that focuses on e-business, business entities and starting an online shop. The practical part includes a questionnaire survey and results of market research on outdoor equipment shops, and presents the design of thee-shop itself, together with its economic evaluation.
Description
Subject(s)
outdoorové vybavení, internetový obchod, dotazníkové šetření, průzkum trhu, outdoor equipment, e-shop, questionnaire survey, market research
Citation
ISSN
ISBN