Náboženství ve světě a světové náboženské konflikty

Title Alternative:World Religions and Global Religious Conflicts
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem práce je zjistit, zda náboženské konflikty vznikají pouze z důvodu odlišných náboženství, nebo je to z důvodů jiných. Na příkladu různých konfliktů v Evropě a na Blízkém východě (křižácké výpravy, třicetiletá válka, 2. sv. válka, Palestina aj.) se pokusím potvrdit hypotézu, že to je často právě z důvodů jiných - např. touha po majetku, půdě, bohatství. Součástí práce budou i změny, které po konfliktech nastaly. Důležitým bodem jsou nedávné a také očekávané změny náboženství v Evropě v blízké budoucnosti a odhad, co tyto změny přinesou se zaměřením i na hospodářskou oblast. Nejde se vyhnout aktuálním tématům, jako je islámský terorismus a válka proti němu. Závěr práce tvoří navržené možnosti ovlivnění a předcházení náboženským konfliktům
The goal of the dissertation is to find out the reason of origination of religious conflicts, Are they based in differencies in religions themselves or is it in something else? On the following different examples of conflicts in Europe and in the Near East (Crusades, Thirty Years{\crq} War, World War II, Palestine etc.) I will try to confirm a hypothesis that very often the reason is in other than religious motives - desire for possessions, land, wealth. The changes, that took place after the conflicts, are also included in the dissertation. An important part is addressed to recent as well as to expected changes in religions in Europe together with an estimate of impact of these changes on economy. It is not possible to exclude also the current topics as Islamic terrorism and The War on Terror. The conclusion of the dissertation comprises possibilities of influencing and preventing religious conflicts
Description
katedra: KEK; přílohy: 1 CD-R; rozsah: 86 s., II s. příloh
Subject(s)
islám, judaismus, katolíci, křesťanství, náboženství, náboženské konflikty, papež, pogromy, protestanti, reformace, sekularizace, terorismus, catholics, christianity, deconsecration, holocaust, islam, judaism, pope, protestants, reformation, religion(s), religious conflicts, terrorism
Citation
ISSN
ISBN