Studie vlivu vybraných tkalcovských vazeb na omakové charakteristiky košilovin

Title Alternative:The study of influence of selected weaving weaves upon handling characteristics of shirting fabrics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práca sleduje vplyv tkáčskych väzieb košeľovín na zmeny vybraných omakových charakteristík. Práca začína popisovaním požadovaných vlastnosti tkanín, ktoré sú dôležité pre výrobcu tkaných košeľovín a taktiež pre samotného nositeľa košeľových výrobkov. Poznatky sú čerpané z literatúry uvedenej na konci diplomovej práce. Ďalej práca pokračuje popísaním a odôvodnením vykonaného laboratórneho merania pomocou prístrojov systému KES. V závere práce je posúdenie zmien vo vybraných omakových charakteristikách vplyvom rôznych druhov tkanín a výber najvhodnejších väzieb, ktoré priaznivo vplývajú na omakové charakteristiky.
This thesis follows the influence of selected weaving weaves upon handling characteristics of shirting fabrics. The work starts with description of demanding properties of fabrics, which are important for producer of weaving shirt cloths and also for wearer of shirting products as well. The knowledges are gathered from the literature written in the end of the thesis. The work continues with description and justification of laboratory measurement performed with apparatuses of KES system. In the end of work there is evaluation of changes in selected handling characteristics owing to different kinds of fabrics and selection of more suitable weaves, which exert favourable influence upon handling characteristics.
Description
katedra: KOD; přílohy: 16 papierov so nalepenými vzorkami tkanín a obrázkami technických vzorníc tkanín; rozsah: 87s., 47s. obr. príloh
Subject(s)
tkáčske väzby, omakové charakteristiky, košeľoviny, systém kes, weaving weaves, handling characteristics, shirt, kes system
Citation
ISSN
ISBN