Prevence vzniku dekubitů u osob na invalidním vozíku

Title Alternative:Prevention of pressure sores in~persons on wheelchairs
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou dekubitů u osob na invalidním vozíku. Je zaměřena především na prevenci vzniku dekubitů. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se zabývá shrnutím problematiky z literatury a jiných zdrojů. Druhá, výzkumná část, se zabývá analýzou a grafickým zpracováním dat. Data jsou zjištěna z kvantitativního šetření. Cílem práce je zjistit a zhodnotit informovanost osob na invalidním vozíku v problematice dekubitů a zjistit zda dodržují preventivní opatření.
The bachelor thesis deals with dekubitus on wheelchair users. It focuses primarily on the prevention of pressure sores. Work is partition at theoretical and research parts. The theoretical part deals with the issue of summary of the literature and other sources. The second part deals with analysis and graphical data processing. Data was determine from the quantitative survey. The aim is to identify and assess the awareness of people on wheelchairs in the issue of dekubitus and if they comly prevention.
Description
58 stran, 28 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
prevention, nursing care, dekubity, ošetřovatelská péče
Citation
ISSN
ISBN