Reliéf povodí Orlice

Title Alternative:The Landforms of the Orlice-river Drainage Basin
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Diploma thesis deals with a complex geomorphological description of the Orlice-river Drainage Basin (of the Divoka Orlice-river, the Ticha Orlice-river and so-called the united Orlice-river). The theoretical part is devoted to basic physical-geographic description of this area. The practical part is focused on landscape of selected locations of the Orlice-river Drainage Basin. In the case of each location is made morphostructural analysis and morphosculptural analysis based on field research. The proposal of geomorphological map supports the description of landscape of the united Orlice-river. The anthropogenic landscape of various locations is described separately. In the final part, the thesis suggests the possible educational usage of this subject via the school project, which is combined with the field research.
Diplomová práce se zabývá komplexní geomorfologickou charakteristikou povodí Orlice (Divoké, Tiché a tzv. spojené Orlice). Teoretická část práce je věnována základním fyzickogeografickým charakteristikám této oblasti. Praktická část je zaměřena na reliéf vybraných lokalit povodí Orlice. V případě každé lokality je provedena morfostrukturní a morfoskulpturní analýza na základě terénního výzkumu. Návrh geomorfologické mapy doplňuje charakteristiku reliéfu spojené Orlice. Samostatně je popsán antropogenní reliéf jednotlivých lokalit. Ve své závěrečné části práce navrhuje možné didaktické využití tohoto tématu formou školního projektu, který je kombinován s terénním cvičením.
Description
katedra: KGE; přílohy: 2 mapy, 1 CD ROM; rozsah: 133 s. + 23 s. (223 701)
Subject(s)
the united orlice-river, the divoka orlice-river, the ticha orlice-river, morfostructural analysis, morfosculptural analysis, breakthrough valley, river terrace, spojená orlice, divoká orlice, tichá orlice, morfostrukturní analýza, morfoskulpturní analýza, průlomové údolí, říční terasa
Citation
ISSN
ISBN