Letní florbalový kemp v České Lípě

Title Alternative:Summer floorball camp in Česká Lípa
dc.contributor.authorTichý, Milan
dc.date.accessioned2018-12-03T18:30:45Z
dc.date.available2018-12-03T18:30:45Z
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zpracováním projektu letního florbalového kempu v České Lípě. Teoretická část se ve svém úvodu zaobírá historií florbalu, jeho základními pravidly a stručným výčtem nutného florbalového vybavení. Dále se věnuje vysvětlení základních pojmů z oblastí managementu, projektového managementu a marketingu. V neposlední řadě dochází ke stanovení kritérií, které je třeba dodržet při organizaci sportovní akce podobného charakteru. Část praktická je přímo zaměřena na organizaci letního florbalového kempu v České Lípě. Začátek praktické části je věnován představení základní charakteristiky kempu, dochází k opodstatnění volby specifického modelu kempu, nastínění jeho hlavní myšlenky, vytyčení cílové skupiny účastníků či zapojení místního FBC Česká Lípa. Dále se praktická část zaměřuje na samotnou organizační fázi kempu, do které spadají veškeré nezbytnosti spojené s organizací sportovní akce, jakožto nastavení časového harmonogramu kempu, termín jeho konání, sponzoring, zajištění lidských zdrojů, sestavení programu kempu a samozřejmě jeho rozpočet.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a project of floorball camp in Česká Lípa. Theoretical part deals with history of floorball, its basic principles and a brief list of necessary floorball equipment. Furthermore, the theoretical part deals with explanation of basic concepts in the areas of management, project management and marketing. Last but not least, the establishment of criteria to be followed when organizing sports events of a similar nature. Practical part is directly aimed at organization of a summer floorball camp in Česká Lípa. The beginning of the practical part is devoted to presentation of the basic characteristics of the camp, there is a rationale choice of a specific model camp, outlining his main ideas, defining target group of participants and the involvement of local FBC Česká Lípa. Furthermore, the practical part focuses on the organizational phase of the camp itself, which covers all the necessities associated with the organization of sporting events, as setting a timetable for camp dates of the event, sponsoring, providing human resources, build a camp program, and of course his budget.en
dc.identifier.signatureV 114/16 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60218
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisflorbalcs
dc.subject.verbissportovní akcecs
dc.subject.verbisprojektový managementcs
dc.subject.verbisfloorballen
dc.subject.verbissports eventsen
dc.subject.verbisproject managementen
dc.titleLetní florbalový kemp v České Lípěcs
dc.title.alternativeSummer floorball camp in Česká Lípaen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06521803
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:51:32cs
local.verbis.studijniprogramKTV Tělesná výchova a sport/Rekreologiecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
230.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
432.52 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_11416_Pb.pdf
Size:
16.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP