Sexuálně motivovaná trestná činnost páchaná na dětech v okrese Česká Lípa

Title Alternative:Sexually Motivated Delinquency Commited Against Children at the Česká Lípa Region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis is focused on sexual abuse of children. Sexual abuse leads to crushing experience as a result of violent and painful behavior of the abusing person, thus negatively affecting further development of the abused child personality. The aim of the thesis was to compile as much data as available on prevalence of sexual abuse of children in the region of Česká Lípa. To gather the required data, I have used statistical and investigation materials for the period from 2003 to 2007. The official definition of sexual abuse of children by the Health Committee of the Council of Europe has been used in this thesis as the basic definition. The thesis summarizes data on forms, conditions, causes, duration and frequency of sexual abuse of children, as well as methods of its reporting.
Bakalářská práce se zabývala tématem sexuálního zneužívání dětí. Zneužití představuje traumatizující zkušenost spočívající v násilném a bolestivém chování zneužívající osoby, která negativně ovlivňuje vývoj osobnosti dítěte. Cílem práce bylo získat maximální množství dat o prevalenci sexuálního zneužívání dětí na okrese Česká Lípa. Data byla získávána ze statistických a vyšetřovácích materiálů za období od roku 2003 do roku 2007. Jako definice sexuálního zneužití byla použita definice Zdravotní komise Rady Evropy. Práce shrnuje získaná data o formách, podmínkách, původcích, trvání, frekvenci a způsobu oznámení sexuálního zneužívání.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 76 s
Subject(s)
aggressor, extra-familial abuse, intra-familial abuse, offender, prevalence, sexual abuse, victim, agresor, oběť, pachatel, prevalence, sexuální zneužívání, zneužívání intrafamiliární, zneužívání extrafamiliární
Citation
ISSN
ISBN