Analýza systému prodeje

Title Alternative:Analysis of the sales system
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Diplomová práce se zabývá snalýzou systému prodeje konkrétně ve společnosti KORAMO, a.s. Kolín, která je výrobcem olejů a maziv značky MOGUL. Po úvodní charakteristice společnosti a její historii následuje vstupní analýza, kde je pdorobněji rozepsán interní a externí audit společnosti. Zpracování vnitřních a vnějších aspektů je završeno SWOT analýzou (vytýčení silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí). Po ní následuje popis organizace prodeje a fungování jednotlivých prodejních cest - zejména fungování dceřinných akciových společností v tuzemsku i zahraničí, které se vyznačují za dynamicky se rozvíjející distribuční cesty. Po celkovém zhodnocení systému prodeje jsou zde navržena některá možná opatření a řešení, jež by mohla přispět ke zlepšení stávajícího prodejního systému.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN