Systém českého zdravotního pojištění po vstupu České republiky do Evropské unie

Title Alternative:Czech Health Insurance System after the Czech Republic's accession to the European Union
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis is focused on evaluation the effects of the Czech Republic's accession to the European Union for the Czech health insurance system. Examined are not only consequences for the health insurance system as a whole, but also for its individual subjects. The first part serves as familiarization of a reader with Czech health insurance system, its evolution and its subjects. In the second part are characterized the consequences of the Czech Republic's accession to the European Union for the insured. The next chapter describes the consequences of the Czech Republic's accession to the European Union for other subjects of health insurance system. The fourth chapter is focused on numeric analysis of the international providing of health care. This structure of thesis is chosen deliberately in order to become comprehensible for the readers. For the same reason the thesis also include general summary.
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení důsledků vstupu ČR do EU na systém českého zdravotního pojištění. Zkoumány jsou nejen důsledky na systém zdravotního pojištění jako celku, ale i izolovaně na jeho jednotlivé subjekty. První část práce slouží čtenáři k obecnému seznámení s českým systémem zdravotního pojištění, jeho vývojem a subjekty, jež ho tvoří. V druhé části jsou charakterizovány důsledky vstupu ČR do EU pro pojištěnce. V následující kapitole jsou poté popsány konsekvence, vyplývající ze vstupu ČR do EU pro ostatní subjekty systému zdravotního pojištění. Čtvrtá kapitola je zaměřena na číselnou analýzu mezistátního poskytování zdravotní péče. Tato struktura práce je vybrána záměrně, aby se dané téma stalo pro čtenáře co možná nejsrozumitelnější. Ze stejného důvodu je na konci práce ještě uvedeno rámcové shrnutí poznatků.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD; rozsah: 83 s.; 10 s.
Subject(s)
european union, european health insurance card, social security coordination, international providing of health care, health insurance system, evropská unie, evropský průkaz zdravotního pojištění, koordinace systémů sociálního zabezpečení, mezistátní poskytování zdravotní péče, systém zdravotního pojištění
Citation
ISSN
ISBN