STATISTICKÁ ANALÝZA KLIMATOLOGICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD

Title Alternative:STATISTICAL ANALYSIS OF CLIMATOLOGICAL TIME SERIES