Rozvinování povrchu lidského těla pro konstrukci oděvů

Title Alternative:Unfolding human body surface for the construction of clothing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
První část diplomové práce se zabývá obecnou studií metodik postupů zpracování naskenovaných dat lidského těla. Dále je popsáno využití těchto dat v procesu konstrukce a modelování oděvů ve 3D na virtuálním modelu lidského těla až po rozvinutí do 2D. Druhou část diplomové práce tvoří experiment, zabývající se rozvinutím povrchu modelu figuríny, který je realizován v softwaru Catia V5. Průběh modelování a konstrukční řešení v programu je doprovázeno obrazovou dokumentací. Rozvinutý povrch horní části těla je porovnán s tvarem konstrukčního střihu dámského spodního prádla vytvořeného dle metodiky Müller & Sohn.
The first part of this graduation thesis engages in the general study of the methodology procedures in the processing of scanned data of the human body. Furthermore is described the usage of these data in the construction and modeling process of clothes in 3D on a virtual model of the human body up to the unfolding into 2D. The second part of this graduation thesis is an experiment, dealing with the unfoldment of the surface of the dummy model, which is realized in the software Catia V5. The modeling process and the constructional solutions from the program are accompanied by illustrations. The unfolded surface of the upper body is compared to the shape of the design cut of lingerie made according to the procedure developed by Müller & Sohn.
Description
katedra: KOD; přílohy: 2 CD ROM, 1 papírový střih dámského prádla v M 1:1, 1 oděv dámského prádla v M 1:1; rozsah: 99 s.
Subject(s)
lidské tělo, 3d skenování dat, 3d model těla, mrak bodů, rozvinutý povrch, human body, 3d data scan, 3d model of the body, the cloud of points, unfolded surface
Citation
ISSN
ISBN