Ekonomické zhodnocení vybraného nástroje politiky životního prostředí

Title Alternative:Economic Evaluation of the Chosen Instrument of Environmental Policy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Nosným tématem diplomové práce je představení nástrojů environmentální politiky a eko-nomické zhodnocení vybraného nástroje. V úvodu se zabývá charakteristikami a definicemi environmentální politiky státu a podniku. Následně v krátkosti popisuje vy-brané nástroje a detailněji se zaměřuje na dobrovolný nástroj čistší produkce. Další část práce charakterizuje státní podnik DIAMO, který působí na většině území České republiky v oblasti hornictví. Nastíněna je také jeho environmentální politika. Předposlední část je tvořena možnými variantami řešení ekonomického zhodnocení nástroje čistší produkce v rámci odstranění odvalů v okolí města Příbrami. Poslední část hodnotí výsledky a obsahuje vlastní návrhy řešení.
Description
80 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
environmental policy, environmentální politika
Citation
ISSN
ISBN