Psychosociální důsledky Alzheimerovy choroby

Title Alternative:Psychosocial results of Alzheimer disease
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou psychosociálních důsledků Alzheimerovy choroby. Cílem práce bylo zaměřit se na vliv animačních programů a kvalitu života seniorů s Alzheimerovou chorobou, žijících v pobytovém zařízení. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti, a to část teoretická, která se zabývá vymezením Alzheimerovy choroby, ale rovněž problematikou stáří na základě prezentace odborných zdrojů. Hlavním záměrem druhé - praktické části je zjištění vlivu animačních programů na kvalitu života seniorů s Alzheimerovou chorobou z dlouhodobého pohledu. Výzkum probíhal po dobu jednoho roku. Výsledkem výzkumu bakalářské práce bylo zjištění, že animační programy vnáší do života seniorů s Alzheimerovou chorobou zcela mimořádnou změnu v celém jejich dosavadním životě. Závěry této práce mohou sloužit jako prevence proti syndromu vyhoření pro animační pracovníky.
The bachelor's thesis deals with psycho-social consequences of Alzheimer´s disease. Its goal was to target the influence of animation programs and the quality of life of seniors with Alzheimer´s disease living in retirements homes. The thesis consists of two key areas; a theoretical part that deals with delimitation of Alzheimer´s disease and also with questions of senility based on presentation of special sources. The second part is a practical one which finds out influence of animation programs on the quality of seniors lives with Alzheimer´s disease from a long-term view. The research took one year. The result of the thesis is that the influence of animation programs brings to the seniors lives with Alzheimer´s disease an extraordinary change of their present life. Results of the thesis can serve as a precaution against burnout for animation workers.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 85 s., 2 s. obr. příloh
Subject(s)
psychosociální důsledky, Alzheimerova choroba, animační programy, syndrom vyhoření, psychosociální kvalita života, psycho-social consequences, Alzheimer's disease, animation program, burnout, psycho-social quality of life
Citation
ISSN
ISBN