Informační systém pro řízení softwarových projektů na platformě Unicorn Universe

Abstract
Práce se zaměřuje na obecný popis základních stavebních kamenů společnosti Unicorn a.s. a prezentace specifické aplikace těchto metod na konekrétním interním projektu.
The work focuses on general description of the methodology basis in Unicorn a.s. and presentation of an application of the methods on a specific project.
Description
Subject(s)
software, informační systém, metodologie, vývoj, platform, software, development, information, system, metodology, platform
Citation
ISSN
ISBN