Počítačová animace struktury tkaninového kompozitu C/C

Title Alternative:COMPUTER ANIMATION OF WOVEN CARBON/CARBON COMPOSITE STRUCTURE
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diploma work coveres the range of possibilities of using software system Macromedia Flash MX for visualization and animation inner structure woven composite Carbon/Carbon. Theoretical part describes the computer graphic and animation. Then it is follow by description of woven composite and it ends with theoretical part which concludes the state of woven composits areas. In practical part it is first time introduce the way how was the raster picture of inner structure gained. Farther is superior software Macromedia Flash MX in which were created ideal and real vector pictures. These pictures were in consequence used for creation of computer animation in Macromedia Flash MX which is present in e-learning.
Diplomová práce se zabývá možnostmi a využitím softwarového systému Macromedia Flash MX pro vizualizaci a animaci vnitřní struktury tkaninových kompozitů C/C. Teoretická část se věnuje základům počítačové grafiky a animace. Následuje popis tkaninového kompozitu a teoretickou část uzavírá současný stav v oblasti vizualizace tkaninových kompozitů. V praktické části je nejdříve uveden způsob, jakým byly získány rastrové obrazy vnitřní struktury. Dále je představen software Macromedia Flash MX, v kterém byly vytvořeny ideální a reálné vektorové obrazy vnitřní struktury. Tyto obrazy byly následně použity pro tvorbu počítačové animace v Macromedia Flash MX, která je prezentována formou výukového programu.
Description
katedra: KTM; rozsah: 73 s., 15 s. obr. příloh
Subject(s)
animation, computer graphic, e-learning, visualization, vowen composite, animace, počítačová grafika, výukový program, vizualizace, textilní kompozit
Citation
ISSN
ISBN