Specifika páchání trestné činnosti některými sociálně oslabenými skupinami z hlediska historického vývoje

Title Alternative:Specificity of criminality comitted by certain weaken groups of people from a viewpoint of historical development
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher