Hodnocení efektů zavedení modulu PM (údržba) v SAP/R3 na mechanické dílně závodu 04, Preciosa Turnov

Title Alternative:Sap/R3 PM Module - Evaluation of Implementation Effects in Shopfloor Preciosa 04, Comp., Turnov
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Společnost Preciosa, a.s. zavedla v roce 1998 na svůj závod 04 v Turnově nový informační systém, modul PM. Modul PM je plně integrovaná součást systému SAP R/3 a nahradila bývalý inforamční systém SWAN. Tato implementace měla jistí požadavky a přinesla určité změny do nového prostředí informačního systému Preciosy. Ve své práci jsem toto pojal jako efekty zavedení modulu PM. V úvahu samozřejmě beru i ty efekty, které vznikly mino samotnou oblast působení mechanické dílny. Mým hlavním cílem je tyto vzniklé efekty nejprve vyhledat a posléze je vhodným způsobem vyhodnotit. Při hodnocení vycházím ze současné situace, kterou srovnávám se stavem, kdy na mechanické dílně byl zaveden systém SWAN. Využívám takový způsob hodnocení, aby všechny vzniklé jevy bylo možné určitým způsobek kvantifikovat. Za tohoto předpokladu pak mohu číselně vyjádřit pozitivní i negativní efekty, které způsobila implementace modulu PM, a jasně určit, o jak velký přínos a v jakých oblastech se zasloužila. Z tohoto pohledu jsem prostřednictvím vzniklých efektů de facto provedl i hodnocení samotného modulu PM.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN