Multikulturní výchova ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ

Abstract
Tato závěrečná práce se zabývá realizací průřezového tématu multikulturní výchova ve výuce zeměpisu na druhém stupni základních škol. Práce obsahuje zařazení multikulturní výchovy do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, charakteristiku, funkce, význam a teoretický základ multikulturní výchovy. Práce se zabývá didaktickými metodami, které lze využít při implementaci multikulturní výchovy ve výuce zeměpisu. Práce rovněž obsahuje soubor aktivit na výuku multikulturní výchovy, které lze v hodinách zeměpisu použít.
This thesis deals with implementation of multicultural education in teaching geography in elementary schools in the Czech Republic. The thesis includes classification of the multicultural education within the Framework educational programme for elementary education, its characteristics, functions, significance and the theoretical basis of the multicultural education. The thesis also includes an overview of teaching methods and a list of activities, which can be used when implementing the multicultural education in teaching geography.
Description
Subject(s)
multikulturní výchova, základní vzdělávání, rámcový vzdělávací program, průřezová témata, metody výuky, multicultural education, elementary education, Framework Educational Programme, cross-curricular topics, teaching methods
Citation
ISSN
ISBN
Collections