Návrh na zlepšení podmínek podnikání v České republice

Title Alternative:Proposal for improvement business conditions in the Czech Republic
Abstract
Hlavním tématem této diplomové práce je podnikání v České republice a podmínky, které ho ovlivňují. Jejím účelem je poskytnout informace o právních aspektech podnikání v České republice, o podnikatelském prostředí, které utváří podmínky pro podnikání a o podpoře podnikání, jakožto hlavním nástroji k usnadnění a zlepšení podmínek pro podnikání. Výstupem diplomové práce je identifikace problematických oblastí podnikání a navržení konkrétních opatření, která by mohla vést ke zlepšení podmínek podnikání v České republice. Tato opatření vycházejí z vyhodnocení dotazníkového šetření prováděného v Libereckém kraji především mezi malými a středními podnikateli, jakožto páteře každé vyspělé ekonomiky.
Description
95 s., 5 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
business, podnikání
Citation
ISSN
ISBN