Interkulturní diference v postojích k trávení volného času u dospělé populace v České republice a v Německu

Title Alternative:Intercultural differences in attitudes to spend a free time in the adult population in the Czech Republic and Germany
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher