Vliv statického a dynamického strečinku na výskok hráček volejbalu juniorské kategorie

Abstract
Bakalářská práce přináší informace o strečinku, o jeho využití a benefitech a je zaměřena především na jeho dvě formy - statický a dynamický strečink. Tyto dva typy protažení jsou v práci porovnány jak v teoretické, tak v praktické části. Praktická část zkoumá účinek statického a dynamického strečinku na vertikální výskok po provedení smečařského rozběhu, který se používá ve volejbale. Závěr práce poskytuje srovnání obou forem strečinku na základě naměřených výsledků.
The bachelor thesis provides information about stretching, its usage and benefits. It is specifically focused on two types of stretching- static and dynamic. These two types of stretching are compared in both the theoretical and the practical part. The practical part shows the effect of static and dynamic stretching on vertical jump after the hitting approach, which is used in volleyball. The conclusion of the thesis provides comparison of both forms of stretching based on measured results.
Description
Subject(s)
strečink, dynamický strečink, statický strečink, stretching, dynamic stretching, static stretching
Citation
ISSN
ISBN