Nezaměstnanost osob starších padesáti let

Title Alternative:Unemployment of People Older Than 50 Years
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD, 1 dotazník, 1 mapa; rozsah: 78 s.
Subject(s)
osoby starší padesáti let, nezaměstnanost, práce, trh práce, politika zaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti, pasivní politika zaměstnanosti, úřad práce, předčasný starobní důchod, rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, 50+ age group, unemployment, work, jobs market, employment policy, active employment policy, passive employment policy, job centre, early retirement, retraining, socially useful job positions, community service
Citation
ISSN
ISBN