Zvyky a tradice skandinávských zemí se zaměřením na Švédsko

Abstract
Tématem mé diplomové práce jsou tradice a zvyky skandinávských zemí, ale především Švédska. Cílem mé práce je představit zcela odlišnou kulturu, která je svými zvyklostmi naší kultuře celkem vzdálená, ačkoli v zeměpisném měřítku se pohybujeme stále v Evropě. Předmětem mého výzkumu bylo použití nových her a metod k přiblížení severské kultury žákům základních škol v rámci předmětu občanská výchova a zařazení tématu kulturních odlišností ostatních států do tematického plánu.
The topic of my thesis are traditions and customs of Scandinavian countries specialy Sweden. The targer of my work is presenting a completely different culture, which is quiet distant from our culture, but although geographically we are still in Europe. The subject of my research was the use of a new games and methods to bring nordic cultures closer to elementary school pupils within the subject humanity studies and the inclusion of the topi cultural defferences of states in the thematic plan.
Description
Subject(s)
Skandinávie, Švédsko, zvyky, tradice, kultura, odlišnost
Citation
ISSN
ISBN