Problematika odběru venózní krve

dc.contributorKrause Martin, Mgr. DiS.
dc.contributor.advisorNovotná Alena, Bc. DiS.
dc.contributor.authorŠvecová, Zuzana
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 56783 Kučera Libor, MUDr.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65075 Krejčí Jaroslav
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-06-30
dc.date.defense2018-02-06
dc.date.submitted2016-08-01
dc.date.updated19.3.2018 7:53
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractOdběry venózní krve jsou častým výkonem prováděným nejen na lůžkové části, ale i v ambulantní části nemocnic a patří mezi každodenní činnosti všeobecných sester. Při odběru venózní krve může docházet k chybám a nejednotnému postupu. Bakalářská práce se proto zaměřuje na problematiku odběru venózní krve. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Část teoretická, se věnuje anatomii krve, odběrovými systémy, laboratorními vyšetření krve a samostatným postupem a ošetřovatelskou péčí při odběru venózní krve a možných komplikací s níž spojených. Výzkumná část se zabývá zjišťováním postupu všeobecných sester před, při a po odběru venózní krve. Ve výzkumné části byla zvolena technika pozorování.cs
dc.description.abstractThe venous blood samples are often carried out not only on the bed section but also in the outpatient part of the hospitals and this is patr of day-to-day activities of nurses. In this exercise may occur big mistake and inconsistent procedure. The bachelor thesis focuses on the issue of venous blood collection. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with blood anatomy, sampling systems, laboratory blood tests and a separate procedure and nursing care of venous blood and possible complications associated with it. The research section deals with the discovery of the procedure of general nurses before, during and after venous blood collection. In the research section was chosen a viewing technice.en
dc.description.mark
dc.format59 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1x , Grafy, Tabulky 1 cd
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24387
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon1. KITTNAR, Otomar a kol. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3068-4.
dc.relation.isbasedon2. PENKA, Miroslav a kol. Hematologie a transfůzní lékařství I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-274-3459-0.
dc.relation.isbasedon3. HEFERLACH, Torsten a kol. Kapesní atlas hematologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4787-3.
dc.relation.isbasedon4. VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: Speciální část. Praha: Grada, 2013.
dc.relation.isbasedonISBN 978-80-247-3420-0.
dc.relation.isbasedon5. JIRKOVSKÝ, Daniel a kol. Nursing procedures and interventions: Textbook for bachelor's and master's degree programmes. Praha: Fakultní nemocnice Motol, 2014. ISBN 978-80-87347-16-4.
dc.relation.isbasedon6. TUČEK, Milan a Alena SLÁMOVÁ. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Praha: Karolinum, 2012.
dc.relation.isbasedonISBN 978-80-246 -2136-4.
dc.relation.isbasedon7. MELICHERČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a dezinfekce: 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2015.
dc.relation.isbasedonISBN 978-80-7492-139-1.
dc.relation.isbasedon8. GIUSEPPE, Lippi a kol. Quality standards for sample collection in coagulation testing. Thieme medical publishers. 2012, 38(06), 333. ISSN S-0032-1315961.
dc.relation.isbasedon9. GRIM, Miloš a kol. Atlas anatomie člověka. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4012-6.
dc.relation.isbasedon10. VONDRÁČEK, Lubomír. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada 2011.
dc.relation.isbasedonISBN 978-80-247-3697-6.
dc.relation.isbasedon11. PLÉVOVÁ, Ilona a kol. Ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3558-0.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectkrevcs
dc.subjectvenóznícs
dc.subjectodběrycs
dc.subjectpomůckycs
dc.subjectošetřovatelský postupcs
dc.subjectkomplikacecs
dc.subjectblooden
dc.subjectvenousen
dc.subjectcollectionen
dc.subjectnursing careen
dc.subjectcomplicationen
dc.titleProblematika odběru venózní krvecs
dc.titleThe issue of collection of venous blooden
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineVS
local.degree.programmeOšetřovatelství
local.degree.programmeabbreviationB5341
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.stag35647
local.identifier.verbis565579
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:18:23cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BPZuzana_Svecova.pdf
Size:
4.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Svecova_posudek_vedouci.pdf
Size:
390.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Svecova__posudek_oponenta.pdf
Size:
658.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Svecova_posudek_BP.pdf
Size:
131.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP