Diskurz v televizním pořadu pro předškolní věk

Title Alternative:Discours in TV Show for Pre-school Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem bakalářské práce je diskurs v televizním pořadu pro předškolní věk. Cílem této práce je popsat diskurz televizního pořadu pro děti předškolního věku Kouzelná školka se zaměřením na promítnutí dětského aspektu do dialogů vedených moderátory. V teoretické části se formou rešerše zabývám obecnou charakteristikou dětí předškolního věku a jejich vývoje, především po stránce sociální a intelektuální, a jejich vývoje řečového a motorického a podávám přehled vnějších vlivů, které působí na rozvoj dětí, zvl. jejich fantazie, schopnosti hrát si, na rozvíjení jejich motoriky a řečových dovedností. V části praktické provádím analýzu dialogů v televizním pořadu pro předškolní děti Kouzelná školka se zaměřením na promítnutí dětského aspektu v nich.
Description
65 s. +CD ROM
Subject(s)
preschool children, television programs for children, discussion, spoken language, děti předškolního věku, televizní pořady pro děti, diskuse, mluvený projev
Citation
ISSN
ISBN