Zdroj pro napájení motorku zubového čerpadla

Title Alternative:Power Supply Unit for Gear Pump Engine
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Úkolem bylo sestavit a implementovat modul obousměrné regulace otáček do již hotového a koupeného napájecího zdroje pro využití rychlé a snadné regulace otáček motoru čerpadla včetně reverzace. Realizovaná konstrukce zdroje umožňuje snadnou reverzaci a regulaci otáček motoru jedním regulačním prvkem. Vzhledem k specifičnosti zařízení pravděpodobně není možno takovýto zdroj v rozumné cenové hladině zakoupit, proto bylo žádoucí takový zdroj sestavit, tím se zabývá tato práce. Po zvážení kladů a záporů, jež jsou v práci zmíněny, bylo rozhodnuto problém otáček řešit pomocí PWM regulace a reverzaci plným můstkem. Výsledkem práce jsou dva plně funkční vzorky, jež mohou plnit i jiné funkce než jen regulaci čerpadla.
The task was to create and implement a two-way speed control module to the already finished and purchased power supply for the use of quick and easy control of engine pump speed including reversal. Realized design allows easy reversal and regulation of engine speed by one regulatory element. Due to the special equipment maybe not such a source at a reasonable price level to buy, therefore be desirable to make this, it is engaged in this work. After weighing the positives and negatives, which are mentioned in the work, it was decided to solve the problem using the PWM speed control and reversal with full bridge. The result is two fully functional samples, which may perform other functions than regulation of the pump.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 39 s.
Subject(s)
power supply, speed control, pwm, zdroj, regulace, pwm
Citation
ISSN
ISBN