Snížení časů při přetypování stroje Nedschroef NB 512 ve firmě Kamax s.r.o. včetně zabudování jakosti do výrobního procesu

Title Alternative:Time reduction at changeover process of machine Nedschroef NB 512 in company Kamax Ltd. including incorporation of quality system in the manufacturing process